Make your own free website on Tripod.com

Message Marital of the iran

INFO

Home
PROFILE .ONE
PROFILE .TOW
FREESIGNUP
INFO

این  با همت یکی از مدیران ایرانی که جز هیت مدیره انجمن سکس زوجیین ادولت فریند فایندر ارو پاست در ایران مدت 6 سال است که در ایران بنا نهاده شده و در کما ل امنیت اکنون بزرگترین انجمن سکس زوجین و با اعضای بیشماردر کشور ایران استو مدت یکسال از این سایت ازمایش جهت اگاهی سایر زوجها علا قمند استفاده شد که با استقبال بی نظیر زوجها بران شدیم که علاوه بر سایت انگلیسی از خرداد ماه 85 سایت مستقل فارسی را با امکانات زیاد افتتاح نمایییم باشد که بتوانیم لذت و سکس را به زوجین عزیز ایرانی هدیه کنیم در انجمن اعضا با توجه به سلایق و خواسته های جنسی طبقه بندی شده و در مهمانیها و عمومی و خصوصی می توانند از تمام امکانات سکسی استفاده کنند که فعلا برای اعضای ایرانی مجا نی می باشد لازم به تذکر است که اولن اعضا باید حتما زن وشوهر باشند و اعتماد سازی هم از طرف خود زوج بوده و تا مدیران از زوج بودن و متقاضیها مطمئن نگردند ورود اعضا غیر ممکن است هدف ما بالا بردن امنیت اعضا بهر نحو ممکن است و خوشحالیم که در این کار موفق بوده ایم و ذکر این نکته لازمه است که متاقضیان تا راهاندازی سایت باید از طرف عضو قدیمی معرفی شده باشند و نیز پس از ثبت نام باید مراحل گزینش را با مدیران و از طریق وبکم و نت بگذرانند 

siganup

fworld.gif

Full name:
Email address:
Country
Comment:
Greeting
  

Enter supporting content here

online
Spyware

تمام زوجین در ایران می تونن با خیا لی راحت و مطمئن دوست و نوع سکس خودرا انتخاب کنن البته با ما

powered by lycos
SEARCH:Tripod The Web