Make your own free website on Tripod.com

Message Marital of the iran

BECOME A FREE MEMBER

Home
PROFILE .ONE
PROFILE .TOW
FREESIGNUP
INFO

 کاربران عزیز لطفا قبل از پر کردن فرم به نکات ذیل توجه کنید این انجمن یه انجمن چند هزار نفری زوجینه که بزودی برروی سرور اروپا قرار خواهد گرفت و برای کاربران ایرانی هم شرایط خا صی در نظر گرفته خواهد شد فعلا فقط اعضای ثیت نام خواهند شد که کا ملا واجد شرایط و مورد تایید اعضای قدیمی یا مدیران گزینشی قرار گرفته باشند تمام پرو فایلها و مشخصات اعضا در فایلها و دایرکتوری مخفی و بصورت محرمانه نگهداری خواهد شد ما افتخار می کنیم شما زوج عزیز به کانون سکس زوجین وارد شوید اما برای حفظ امنیت سایر اعضا تدابیری اندیشیده ایم که شما پس از ورود به به انجمن با خیالی راحت و در کمال آرامش سکس خود را انجام دهید و از شرا یط مهیا شده توسط انجمن نهایت استفاده رو ببرید(برای اطلاعات بیشتر در مورد امکانات به بخش انفورمیشن مراجعه نمایید)اعضا پس از پر کردن فرم ذیل پس چند سا عت از طرف سایت اصلی ایمیلی دریافت خواهند کرد که شا مل کد شنا سای سکس زوج و نیز ادی مدیر اول گزینش زوج خواهد بود و زوج مربوطه موظفن ظرف 24 سا عت با ادی مسنجر مدیر تماس و از طریق وبکم با مدیر اشنا شوند لازم به یاداوریست که برای هر زوج دو مدیر برای گزینش تعیین می گردد و ظرف دوماه تست انلاین و پر کردن فر مهای مربوطه توسط مدیران و تا یید انها عضو می تواند وارد انجمن شود به یاد داشته باشید که شما عضو محترم باید اعتماد مدیر را جلب کنید تا بتوانید به انجمن وارد گردید داشتن وبکم در ارتباط با مدیر الزامیست باز یادور می شویم این سایت امنیت اعضای خویش را بیشتر در نظر می گیرد پس در ثبت نام و آغاز کاری زا که شروع کرده اید کا ملا با تامل و فکر به اخر برسانید .

ثبت نام درانجمن

sign up free

Email address:
  

mahrnosh.jpg

   تعداد ثبت نام شدها تا ماه نوامبر جمعا
    5 750000

خدمات این سایت علاوه بر اروپا و امریکا شامل ایران هم گشته و مراسمات خاصی در ایران برگزار خواهد شد در امنیت کامل

online
Spyware

تمام زوجین در ایران می تونن با خیا لی راحت و مطمئن دوست و نوع سکس خودرا انتخاب کنن البته با ما

powered by lycos
SEARCH:Tripod The Web